D’Gemeng Fëschbech an Trauer!


​​​Am Numm vun de Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng Fëschbech wëll de Schäffen- a Gemengerot dem Grand-Duc Henri an der Grande-Duchesse Maria Teresa grad ewé​​i der ganzer groussherzoglecher Famill hiert opriichtegt an déifste Matgefill ausdrécken.

​E grousse Staatsmann a virun allem e léiwen, häerzlechen a formidabele Mënsch, den ëmmer remarquabel em d’Wuelbefanne vun den Fëschber Schoulkanner besuergt war, huet eis déi läscht Nuecht fir ëmmer verlooss.

Den Doud vum Grand-Duc Jean ass fir eis Gemeng grad ewéi fir d’Lëtzebuerger Land e grousse Verloscht. Hien wor e besonnegen Deel vu Fëschbech, mir wäerten hien vermëssen a nie vergiessen.

D’Awunner aus der Gemeng si gebieden, vun elo un hir Fändelen erauszehänken !​​

​Dënschdeg, den 23. Abrëll 2019​

Actualités

Toute l'actualité

  Online Kalenner

______________________________________________ 

 Gratuit

______________________________________________

  Autorisations de bâtir

 

______________________________________________