Actualité

Schutzmasken / Masques de protection

De Virolog Prof. Dr. Claude P. Muller huet wichteg Recommandatiounen gemaach wat den Handling vun de Masken betrëfft déi vun der Gemeng ausgedeelt goufen.

Le virologue Prof. Dr. Claude P. Muller a fait d'importantes recommandations concernant la manipulation des masques distribués par la commune.​​​